SÅDAN ARBEJDER VI

Da vi designede vores logo var det vigtigt for os, at logoet signalerede den måde, vi arbejder på. Derfor er der i vores logo taget udgangspunkt i vores værdier: Samarbejde, Faglighed og Ordentlighed


Vi valgte derfor, at vores navne skulle kædes sammen og ikke stå traditionelt efter hinanden for at signalere nærhed, Samarbejde og at vi er en samlet enhed, trods forskellige fag. Hos Madsen & Kastberg løser vi dit projekt i samarbejde med rådgiver, bygherre og brugere for at opnå det bedste resultat. Internt i Madsen & Kastberg er sammenholdet på tværs af faggrupperne vvs, murer og kloak vigtigt for os, for at vores medarbejdere trives.  


I vores hverdag arbejder vi med treenigheden Kvalitet, Pris og Tid. Det viser vi i en ligesiddet trekant, som symboliserer, at de tre parametre har indvirkning på hinanden. Hvis den ene side afkortes eller forlænges, så påvirker det de 2 andre sider, hvis trekanten fortsat skal være ligesiddet. Hvis man ændrer kvaliteten, så påvirker det prisen og ofte også tiden. Hvis tidsplanen afkortes, så kan det have indvirkning på kvaliteten og prisen, fordi der skal arbejdes hurtigere med risiko for fejl eller overarbejde. Hvis økonomien i et projekt ændres, så vil det også påvirke tiden og kvaliteten. Derfor var det vigtigt for os, at vores værdi Faglighed, symboliseret i vores trekant, blev en tydelig del af vores logo.


Vores sidste værdi Ordentlighed er straks værre at få vist grafisk, så den synes vi, at du skal opleve! Et samarbejde med Madsen & Kastberg bygger på ordentlighed og respekt. Det gælder både i forhold til kunder, medarbejdere, leverandører og underentreprenører, hvor gensidig respekt og samarbejde er nøglen til den gode oplevelse i teknik- og byggebranchen.  


Den blå farve er valgt, fordi vi synes den er flot! Vi har rødder i vvs-branchen og for os symboliserer den valgte blå farve naturligvis også vand.