Om os

Samarbejde, faglighed & ordentlighed

Om os

Din foretrukne samarbejdspartner i teknik- og byggebranchen

Stifterne bag Madsen & Kastberg er de innovative entreprenører og virksomhedsejere Rasmus Boiden Madsen og Brian Kastberg, som har stor erfaring med planlægning og udførsel af renoveringssager, nybyg og løbende service.

Grundstenen i Madsen & Kastberg er solide kompetencer indenfor vvs, sprinkler, tømrer og murer samt et stort netværk i branchen, som gør os i stand til at levere alt fra service og vedligeholdelse over fag- og teknikentrepriser til hovedentrepriser.

Madsen & Kastbergs erklærede målsætning er at blive din foretrukne samarbejdspartner i teknik- og byggebranchen.

Vi stræber efter at være:

N

Den virksomhed, som bygherrer, rådgivere og indkøbere samarbejder med, fordi vi har fokus på kvalitet, pris og tid.

N

Den virksomhed, som medarbejdere arbejder i, fordi vi prioriterer faglighed, sammenhold og ordentlighed.

N

Den virksomhed, som branchen holder et vågent øje med, fordi vi sætter morgendagens standard for samarbejde og service.

Sådan arbejder vi

Historien bag vores logo

Da vi designede vores logo var det vigtigt for os, at logoet signalerede den måde, vi arbejder på. Derfor er der i vores logo taget udgangspunkt i vores værdier: Samarbejde, Faglighed og Ordentlighed.

1. Samarbejde

Vi valgte derfor, at vores navne skulle kædes sammen og ikke stå traditionelt efter hinanden for at signalere nærhed, Samarbejde og at vi er en samlet enhed, trods forskellige fag.

Hos Madsen & Kastberg løser vi dit projekt i samarbejde med rådgiver, bygherre og brugere for at opnå det bedste resultat.

Internt i Madsen & Kastberg er sammenholdet på tværs af faggrupperne vvs, sprinkler, murer og tømrer vigtigt for os, for at vores medarbejdere trives.

2. Faglighed

I vores hverdag arbejder vi med treenigheden Kvalitet, Pris og Tid. Det viser vi i en ligesiddet trekant, som symboliserer, at de tre parametre har indvirkning på hinanden.

Hvis den ene side afkortes eller forlænges, så påvirker det de 2 andre sider, hvis trekanten fortsat skal være ligesiddet. Hvis man ændrer kvaliteten, så påvirker det prisen og ofte også tiden. Hvis tidsplanen afkortes, så kan det have indvirkning på kvaliteten og prisen, fordi der skal arbejdes hurtigere med risiko for fejl eller overarbejde. Hvis økonomien i et projekt ændres, så vil det også påvirke tiden og kvaliteten.

Derfor var det vigtigt for os, at vores værdi Faglighed, symboliseret i vores trekant, blev en tydelig del af vores logo.

3. Ordentlighed

Vores sidste værdi Ordentlighed er straks værre at få vist grafisk, så den synes vi, at du skal opleve!

Et samarbejde med Madsen & Kastberg bygger på ordentlighed og respekt.

Det gælder både i forhold til kunder, medarbejdere, leverandører og underentreprenører, hvor gensidig respekt og samarbejde er nøglen til den gode oplevelse i teknik- og byggebranchen.

Madsen & Kastberg er opdelt i tre selskaber

VVS

Her varetages VVS-service og VVS-entrepriser på Sjælland

Byg

Her varetages murer- og tømrerentrepriser, murer- og tømrerservice samt hovedentrepriser.

Sprinkler

Her varetages VVS- og sprinklerservice på Fyn samt sprinklerservice og sprinklerentrepriser på Sjælland og Fyn

Organisation

Du er i gode hænder

Vi er certificerede og veluddannede, har garanti og er med til at sætte morgendagens standard