Case

Gyngemose Park

Gyngemose Park

Udskiftning af installationer ifm. ombygning af DR Byen til 272 ungdomsboliger.

Den historiske bygning på Gyngemose Parkvej 80 i Gladsaxe, forvandles til 155 moderne studieboliger og 117 mindre lejligheder.

Byudviklingsprojektets etape 1 omfatter i alt 115 studieboliger samt 34 mindre lejligheder. Etape 2 omfatter 83 lejligheder udført som nybyggeri og det samlede antal boligetagemeter udgør minimum 12.320 m2.

Detaljer

Entrepriseform Fagentreprise, VVS