Case

Holmens Kanal 7, København

Holmens Kanal 7, København

Renoveringsopgave i fagentreprise, VVS

I forbindelse med renoveringen af den historiske bygning i 2023 stod Madsen & Kastberg for VVS entreprisen og leverede i den forbindelse følgende ydelser:

Nyt varmeanlæg, nyt brugsvandsanlæg, ny sanitet og delvist nyt afløbsanlæg samt varmecentral. Derudover strømpeforing af kloak og udskiftning af defekte brønde.

Holmens Kanal 7 – en ejendom, der i midten af 1800-tallet dannede rammerne om Danmarks allerførste varehus og efter sigende også Københavns første WC.

Tilbage i 1862 slog Handelshuset M. C. Grøn dørene op for første gang. Familien Grøn, som var en driftig familie, ejede allerede et varepakhus i England, og inspirationen herfra er heller ikke til at tage fejl af. Med tydelige referencer til de italienske renæssancepaladser fremstod varehuset som de fleste af tidens kommercielle bygninger i Manchester.

Arkitekten J.D. Herholdt, som tegnede det nye varehus på Holmens Kanal 7, var en af tidens mest berømte arkitekter. Ved projektets begyndelse var han lige blevet færdig med prestigeprojektet Universitetsbiblioteket på Frue Plads i København.

Detaljer

Bygherre Jeudan
Rådgiver NT Consulting
Entrepriseform Fagentreprise, VVS
Etagem2 6350
Byggeperiode 2023/2024
Egenproduktion VVS
Underentreprenør Teknisk isolering, indregulering